JEG KÆMPER FOR …

Lavere skat

Mit motto er at pengene har det bedst i borgernes lommer, så den enkelte har frihed til selv at vælge. Men der er forskel på landspolitik og kommunalpolitik. Der skal også være tilstrækkelig økonomi til at drive en kommune.

Kommunens næsten eneste indtægtskilde er  skatter og derfor er det helt grundlæggende vores opgave at markedsføre vores attraktive kommune, så nye borgere får lyst til at bosætte sig i Lejre kommune.

Mere frihed

Der skal være plads til forskellighed og personlig frihed, frihed til at disponere og vælge frit, men ikke uden gensidig respekt og ansvar. Vores børn og unge skal lære dette hjemmefra, så alle kan føle sig trygge både privat og i det offentlige rum. Jeg vægter troværdighed og er retfærdighedssøgende.

Mindre bureaukratisering

Ingen kan være tjent med den stigende bureaukratisering og ansvarsforflygtigelse, der finder sted. Jeg vil arbejde for at færre og forståelige regler, mindre kontrol og klare ansvarsområder så ressourcerne/hænderne i stedet kanaliseres hen hvor de gør gavn og varme.

Jeg har boet i Lejre kommune siden 1962 og er spidskandidat til kommunalvalget, og kandidat til regionsvalget i Region Sjælland 2017.

POLITISK BAGGRUND

Jeg har været kommunalpolitiker i 16 år. Først blev jeg valgt ind for Venstre og siden 2013 for Liberal Alliance. I de to første valgperioder var jeg formand for teknik og miljøudvalget og i de efterfølgende to valgperioder var jeg medlem af økonomiudvalget i forrige valgperiode var jeg også 2. viceborgmester.

 

Her i min 4. valgperiode varetager jeg

– 1. viceborgmesterposten

– Økonomiudvalget

– Beredskabskommissionen

– Køge-kredsens valgbestyrelse

– Valgbestyrelsen repræsentantskab i SEAS-NVE og stedfortræder for borgmesteren i Kommunekontaktrådet og Beredskabskommissionen.

“Jeg er den sidste tilbageværende af den gamle Lejre kommunes politikere, der kæmpede for landkommunen.”

Jeg er brobygger og står gerne i spidsen for at samle og samarbejde, om kommunens værdier på tværs af partifarver. Det er som udgangspunkt fundamentet for udviklingen i kommunen på alle områder.

Alternativet ville have været en appendix i en storkommune Roskilde. Jeg er glad for, at borgerne valgte at Lejre kommune skulle på landkortet. Vi har med øget vækst, økologi, miljø og bosætning bevist at ”Vores sted” blev det hele værd.

ERHVERVSMÆSSIG BAGGRUND

I dag er jeg politikommissær i Midt- og Vestsjællands Politi og leder af Forebyggelse Øst. Gennem årene har jeg haft tjeneste i Køge, Roskilde, Station City, Rigspolitiet ved Politi/Totalforsvarsregionen, Beredskabsafdelingen og Operativ Planlægning og Analyse.

Jeg har været lærer på Politiskolen. Vagtleder på Station City og i Kastrup lufthavn. Leder af politibutikken i Kastrup Lufthavn og leder af ekspeditionen og sagsbehandlergruppen på Station Amager. Sektionsleder for tilladelse-, sagsbehandler- og eftersøgnings sektionen i Københavns Politi.

“Jeg har været ansat i politiet i 36 år.”

Herudover har jeg været kursusleder, instruktør og lærer på Hjemmeværnets kursussteder med rang af kaptajn samt forbindelsesofficer for Politiet og Hjemmeværnet ved mange store operationer bl.a. COP 15 og flere statsbesøg.

Ud over mit job og politiske engagement interesserer jeg mig for film, musik, dokumentarprogrammer, jagt, lystfiskeri, naturen og en sejltur på Roskilde Fjord.

Tak for din stemme!

Følg mig på Facebook

Sponsorstøtte til
Liberal Alliance,

Lejre modtages på konto:
1671 0001528939

+45 20 86 25 13

jahe@lejre.dk